Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid ten opzichte van derden is onder te verdelen in vier groepen:

Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB)
Beroepsaansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Schadeverzekering Inzittende

Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven
Als ondernemer loopt u het risico om aansprakelijk gesteld te worden voor schade welke ten gevolge van foutief handelen door u of door ťťn van uw medewerkers aan derden is veroorzaakt. Deze schadeclaims kunnen vergaande financiŽle consequenties voor uw bedrijf betekenen. Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, de "AVB", ondervangt deze schade aan personen en of zaken in de meeste gevallen.
Beroepsaansprakelijkheid
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen het aansprakelijkheidsrisico in het kader van de beroepsuitoefening. De doelgroep zijn de
Vrije beroepsbeoefenaren (met name advocaten, artsen/specialisten, accountants en belastingconsulenten, notarissen, architecten, assurantietussenpersonen en makelaars o.g.). Het gaat daarbij dus om fouten die een deskundige maakt, waardoor een ander (de cliŽnt) schade lijdt. In tegenstelling tot de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) beperkt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering de dekking tot aansprakelijkheid voor de zogenaamde zuivere vermogensschade, dat wil zeggen schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken. Voor dit laatste - zeer wezenlijke - risico blijft het noodzakelijk een AVB te sluiten. Omdat het aansprakelijkheidsrisico niet voor iedere beroepsgroep gelijk is, zijn er verschillende beroepsaansprakelijkheidspolissen ontwikkeld, toegespitst op het specifieke risico van een bepaald beroep. De dekking sluit aan op de algemene voorwaarden die elke georganiseerde beroepsgroep voor haar leden heeft opgesteld.
Bestuurdersaansprakelijkheid
Directeuren en commissarissen van vennootschappen worden steeds vaker persoonlijk aansprakelijk gesteld vanwege wanbestuur of tekortschietend toezicht. Dit geldt niet alleen voor grote, vaak beursgenoteerde ondernemingen, maar ook voor het MKB. Met de Bestuurders- en Commissarissen-aansprakelijkheidsverzekering (BCA) kunt u dit risico afdekken en zich verzekeren tegen genoemde persoonlijke aanspraken. Ook zijn de meestal hoge kosten van verweer en advies gedekt, zolang niet vaststaat of de aanspraak terecht is of niet.

Schadeverzekering Inzittende
Als een werknemer als bestuurder van een auto letsel oploopt terwijl hij/zij voor zijn werk onderweg was bent u als werkgever aansprakelijk. Om dit risico af te dekken is het zaak om een Werkgeversaansprakelijkheid Bestuurders Motorrijtuigen te sluiten. De premie voor dit product is aantrekkelijk. De dekking zeer uitgebreid.