Arbeidsongeschiktheid (collectief)

De nieuwe armoedevalkuil

Arbeidsongeschiktheid wordt wel een ”low interest” onderwerp genoemd. Mensen denken er pas aan als het te laat is. Financieel kan dat heel vervelend uitpakken, zoals onze rekentool; inkomensgevolgen van WIA voor uw situatie, aantoont. Arbeidsongeschiktheid kan onder de wet WIA namelijk zorgen voor een duizelingwekkende inkomensterugval. De nadruk ligt niet langer op wat de medewerker niet meer kan, maar op wat iemand nog wel kan. Alleen mensen die echt niet meer kunnen werken, krijgen een volledige uitkering.. Een helder uitgangspunt, de uitwerking ervan is heel wat complexer. Niet altijd is daardoor duidelijk wat het effect op de persoonlijke financiën is. Mensen deken er pas aan als het te laat is.

Allereerst wordt bepaald of men “volledig en langdurig “arbeidongeschikt is. Is dit het geval, dan krijgt men na de periode van verplichte doorbetaling van zijn werkgever een uitkering volgens de Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). Financieel kan dat heel vervelend uitpakket . Zeker voor werknemers met een bovenmodaal salaris, zo maakt onze rekentool duidelijk.

Zoals de voorbeelden aantonen zal een dergelijke terugval al een verandering van levensstijl betekenen, zeker als bijvoorbeeld de hypotheek op het salaris is gebaseerd. Bescherming kan een zogenoemde WIA-excedentverzekering bieden, collectief- via de werkgever – of individueel. Deze zorgt voor een aanvulling bovenop de wettelijke bedragen.

Rampscenario
Nog groter zijn de financiële risico’s als er sprake is van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Arbeidsgeschiktheid; in het nieuwe stelsel draait het immers om de restverdiencapaciteit. Wie minder dan 35 procent arbeidsongeschikt is – en dus 65 procent restverdiencapaciteit heeft – komt in de WIA niet voor een aanvulling in aanmerking. Dat betekent dat iedereen de kans loopt eenderde van zijn inkomen kwijt te raken. Zie hiervoor ook de rekentool

De overige arbeidsongeschikten vallen onder een andere drie-letterige variant, de WGA (Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).
Uitgangspunt bij deze regeling is dat de arbeidsgeschikte blijft werken, het loon wordt zo nodig aangevuld met een uitkering. Iemand die nog wel kan werken, komt daarmee in de regel aan 85 procent van zijn laatstverdiende loon. Bijvoorbeeld door ander passend werk of door het aanvaarden van andere werkzaamheden bij de bestaande werkgever. In een aantal gevallen zal het echter niet lukken om een nieuwe werkgever te vinden, bijvoorbeeld bij zeer specialistisch werk. In zo’n geval ontvouwt zich een financieel rampscenario! Als de werknemer zijn verdiencapaciteit niet te gelde kan maken, dan wordt deze daar door de wetgever meedogenloos voor afgestraft. Wrang is dat dit WGA-gat iedereen kan overkomen, ook de werknemer die zich voor 100% inzet om weer aan de slag te komen..

Zelf verzekeren is dan ook noodzakelijk. Meest aantrekkelijk is vaak een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever. Individueel afsluiten kan natuurlijk ook. Met de komst van de WIA introduceerden schadeverzekeraars vele nieuwe producten. De risico’s zijn naar wens te verzekeren In alle gevallen is het belangrijk om door Plesman uit te laten zoeken wat de dekking nu precies behelst. Er zijn namelijk veel manieren om de gaten in de WIA te repareren met een uiteenlopend effect op het inkomen.

Via bijgaande online aanvraag kun u aangeven voor welke producten u een offerte wenst te ontvangen.