Brand en bedrijfsschade

Uiteraard kunt u uw inventaris, opgeslagen goederen en gebouwen via ons verzekeren. Gebruikelijk is een uitgebreide dekking, onder andere tegen de risico's van brand (inclusief rook- en roetschade), storm, inbraak en diefstal (na braak), diverse vormen van waterschade. Wij geven u graag advies over de verschillende verzekeringen en de dekkingsvormen. De premie wordt uitgedrukt in een 0/00 van het verzekerd bedrag, grofweg variŽrend van Ä 1,50 tot Ä 8,00 per Ä 1000 verzekerd bedrag. De premie is afhankelijk van een aantal factoren, waarvan de belangrijkste zijn: de uitgebreidheid van de dekking, de brandgevaarlijkheid van de bedrijfsuitoefening, de bouwaard van het pand, de getroffen preventiemaatregelen. Vaak wordt een eigen risico overeengekomen.
Daarnaast adviseren wij u over de Bedrijfsschadeverzekering. Want de schade stopt vaak niet enkel bij alleen materiŽle schade.

Een verzekering die dekking biedt tegen de financiŽle gevolgen van een vermindering/stagnatie van het productie- of bedrijfsproces is de bedrijfsschadeverzekering. Deze verzekering biedt dekking tegen de financiŽle gevolgen van een vermindering/stagnatie van het productie- of bedrijfsproces. Deze bedrijfsstagnatie dient te zijn veroorzaakt door een materiŽle schade ten gevolge van een gedekt gevaar. De gedekte gevaren variŽren van uitsluitend brand, ontploffing, blikseminslag (standaarddekking) tot standaarddekking aangevuld met stormschade, waterschade, inbraak, aanrijding/aanvaring, straatafzetting en het wegvallen van stroom- of watervoorziening (standaard uitgebreide dekking).
Het verzekerd bedrag bestaat uit de vaste kosten vermeerderd met de nettowinst of de omzet minus de variabele kosten, beide gemeten over een bepaalde periode. De uitkeringstermijn moet zodanig gekozen worden dat, indien zich het meest nadelige scenario voltrekt, het productie- of omzetverlies geheel binnen de uitkeringstermijn is hersteld.

Het is belangrijk om na te gaan wat de bedrijfsschade in uw geval zou kunnen zijn en of onderstaande risicoís van belang kunnen zijn op de omzet van uw bedrijf. Indien dat geval is dan is het wellicht aan te raden om ze mee te verzekeren op de polis.

* het meeverzekeren van de publiekstrekker bij het bedrijf (bijvoorbeeld: ziekenhuis, winkelcentrum, theater),
* het uitvallen van een met name genoemd toeleveringsbedrijf,
* het uitvallen van centraal magazijn
* het wegvallen van aardgaslevering.
De premie is afhankelijk van de verzekerde som, de uitkeringstermijn en de dekking. De grondslag voor de premie wordt gevormd door het gemiddelde van de premie voor opstallen en inhoud. Grofweg ligt de premie tussen de 1,50Č en 5Č.
Doorgaans wordt de increase-/decreaseclausule opgenomen. Hierdoor wordt het verzekerd bedrag met maximaal 30% verhoogd als na schade mocht blijken dat het verzekerd bedrag te laag is, waarna een premiesuppletie volgt. Indien na schade blijkt dat het verzekerd bedrag juist te hoog is, wordt een premierestitutie gegeven van maximaal 30%.
Vaste kosten en nettowinst vormen samen de brutowinst; daarom noemt men de bedrijfsschadeverzekering ook wel brutowinstverzekering. De exploitatiekostenverzekering, de debiteurenverzekering, de rutocommissieverzekering, de huurdervingsverzekering en de reconstructieverzekering zijn te beschouwen als variaties op de bedrijfsschadeverzekering.

Indien u meer inlichtingen over deze bedrijfsverzekering wenst kunt u met ons contact opnemen.