Transportverzekeringen

Er zijn veel verschillende transportverzekeringen. Wij nemen graag met u door of u risico loopt bij transport van goederen en zo ja, welke oplossingen daarvoor geboden kunnen worden. Hieronder staan kort enkele vormen genoemd.

De eigen vervoersverzekering
Deze verzekering is bestemd voor bedrijven die met eigen (bestel)auto’s eigen goederen of handelsgoederen vervoeren. De premie valt erg mee. Voor een verzekerd bedrag van 5.000 euro en een zeer uitgebreide dekking moet u denken aan 100 euro per auto per jaar.

Goederen-transportverzekering
Is het transport uitbesteed dan adviseren wij in de meeste gevallen een goederentransport-verzekering. Deze zal bij schade, eventueel naast de vervoerdersaansprakelijkheids- verzekering van de vervoerder, de schade vergoeden.

Vervoerdersaansprakelijkheid
Vervoert u goederen van derden dan zult u zich moeten verzekeren voor schade of diefstal van die goederen middels de vervoerdersaansprakelijkheids-verzekering.