Ziektekostenverzekering

Wij helpen u bij het zoeken van andere geschikte polissen door ze met elkaar te vergelijken. Wat dekt uw huidige polis en waar kan u voor zorg terecht. Op basis van uw situatie en wensen vergelijken wij uw huidige aanbod en adviseren u welke polis bij u past. maken wij een selectie uit alle polissen voor het komende jaar. Bekijk alle basispakketten met de goedkoopste bovenaan. Hierbij houden wij rekening of een verzekering een natura- of restitutiepolis, dan wel een combinatie van restitutie met gecontracteerde zorg. Gezinspolissen bestaan niet meer sinds de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet, iedereen krijgt een eigen polis.

Kinderen onder de 18 jaar betalen geen premie voor het basispakket. Bij de premiebijzonderheden ziet u of kinderen ook gratis zijn meeverzekerd voor de aanvullende verzekering. Bij Uw situatie en wensen kunt u kiezen waarvoor u verzekerd wilt zijn. Er is een aparte categorie, waar items staan die interessant kunnen zijn voor mensen met een chronische ziekte. Deze items zijn opgesteld door de Nederlandse PatiŽnten Consumenten Federatie (NPCF).
Let er ook op of de verzekeraar acceptatievoorwaarden hanteert voor de aanvullende verzekering. Dit kunt u terugvinden in de polisdetails.

Het basispakket geeft ook recht op dekking in het buitenland. Echter, niet alle zorg in het buitenland is gedekt. Een aanvullende verzekering kan dus zinvol zijn

Collectiviteiten

Bedrijven met meer dan vijf werknemers kunnen een collectiviteitskorting verkrijgen (tot max. 10 % ) Onderstaand treft u een rekenprogramma aan waarmee u de premie online kunt aanvragen.

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) dekt zware geneeskundige risico's die niet onder de ziektekostenverzekeringen vallen. Het gaat om medische kosten die door vrijwel niemand op te brengen zijn. Denk maar aan de levenslange verzorging en verpleging van iemand met een zware meervoudige handicap, aan langdurige revalidatie na een ernstig auto-ongeluk of aan opname en behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis.