Ziekteverzuimverzekering

Elke werkgever is verplicht om het loon van zieke werknemers twee jaar lang door te betalen. Al met al betekent een (langdurige) ziekte een behoorlijke aanslag op het fysieke en geestelijke incasseringsvermogen van de werknemer en daarnaast het bedrijfskapitaal van de ondernemer. Waar de werknemer zo snel mogelijk hoopt te re´ntegreren heeft de werkgever naast de loondoorbetalingverplichting de zorg dat het werk stilligt en dat hij dit door anderen moet laten doen. Een grote kostenpost. In alle zorgproducten staan preventie en begeleiding centraal. Verzekeraars zijn hier logischerwijs, en met wisselend succes, zeer actief in. Indien het verzuim daalt betekent dit een voordeel voor u want als uw verzuimkosten dalen, betaalt u een lagere premie.

De oplossingen die wij u bieden sluiten nauw aan bij beider belang snel op te knappen en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Denk daarbij aan de Wet Verbetering Poortwachter die de werkgever met veel werk opscheept. Hij is immers verplicht om, binnen een bepaalde termijn, te zorgen voor een Plan van Aanpak voor re´ntegratie. Ook dient een casemanager te worden aangewezen en een re´ntegratiedossier te worden bijgehouden. Waar haalt een (startend) ondernemer, met zoveel wettelijke voorschriften, de tijd vandaan voor zijn ondernemersactiviteiten?

Met de Ziekteverzuimverzekering bepalen werkgevers zelf welke maatregelen ze treffen. Wij adviseren u bij het bieden van maatoplossingen met o.a. de keus uit twee dekkingsvormen.

De Conventionele dekking:
Dekt de loondoorbetalingsverplichting bij ziekteverzuim. Het salaris kan tot maximaal 100%, met een maximum van 170% over 2 jaar, worden verzekerd. Gekozen kan worden uit diverse eigenrisicoperiodes.

De Stop loss dekking:
Hiermee worden de verzuimkosten binnen afgesproken grenzen gehouden. Op basis van de verzuimhistorie wordt afgesproken welk bedrag aan loonschade door ziekteverzuim voor eigen rekening wordt genomen. Wat daar boven ligt, wordt door deze verzekering gedekt. Werkgeverslasten kunnen tot een bepaald maximum worden meeverzekerd.