Employee Benefits

Secundaire arbeidsvoorwaarden kunt u zo aantrekkelijk maken als u zelf wilt.

Naast het salaris zijn voor veel werknemers de secundaire arbeidsvoorwaarden een belangrijke factor in de tevredenheid over hun werkgever op financieel gebied. En de tevredenheid van werknemers wordt natuurlijk weerspiegeld in hun motivatie en inzet. Zo kunnen bijvoorbeeld pensioen- en spaarvoorzieningen, zorg- en inkomensverzekeringen.. Met dit soort voorzieningen biedt u uw personeel een goede sociale zekerheid voor nu en in de toekomst. Tegen een heel aantrekkelijk bedrag. Zowel voor de werknemer als voor u.

Aangezien veel secundaire arbeidsvoorwaarden een fiscale faciliteit bieden voor de werkgever, kan het zijn dat er voor u als werkgever geringe kosten aan verbonden zijn. Met een relatief lage inspanning kunt u dus zorgen voor gemotiveerdere medewerkers en een optimaal werkklimaat. Dat dit ook een positief effect heeft op uw bedrijfsresultaat spreekt natuurlijk voor zich!

Flexibel pakket
Als u zo goed mogelijk aan de wensen van uw personeel tegemoet wilt komen, dan is een flexibel pakket ideaal. De werknemer kan hieruit de voorzieningen kiezen die voor hem of haar het meest interessant zijn. Voor de één zal een bedrijfsspaarregeling aantrekkelijk zijn, de ander zal bijvoorbeeld meer waarde hechten aan een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Niet alleen informeren en adviseren wij u graag hierover, ook voor uw medewerkers kunnen wij voorlichtingsbijeenkomsten of spreekuren organiseren of informatiepakketten samenstellen.

Wij kunnen voor uw personeel een pakket samenstellen waarin alle zekerheden en voordelen, die een werkgever een werknemer wil bieden, zijn opgenomen. Daarnaast is er genoeg ruimte over voor een flexibele en individuele invulling... Om dit alles goed op de rit te zetten, is een uitgebreide inventarisatie met u als werkgever noodzakelijk. Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.