Hoe is onze werkwijze?

Wat wij exact voor u kunnen betekenen hangt af van uw specifieke wensen en omstandigheden. Om tot een goed advies te komen dat zo volledig mogelijk is afgestemd op uw specifieke omstandigheden hanteren wij een werkwijze die wij zullen vastleggen in een dienstenovereenkomst of opdrachtbevestiging, alsmede onze
algemene voorwaarden en dienstverleningsdocument. Als basis van onze werkwijze maken wij samen met u een uitgebreide inventarisatie van uw huidige financiŽle situatie, uw wensen/doelen, uw kennis en risico bereidheid.

Hoe ziet in het kort een advies traject er uit:

Tijdens het eerste gesprek maken wij kennis met u en inventariseren aan de hand van een klantprofiel het volgende:
-Uw huidige financiŽle situatie
-Uw wensen/doelen
-Uw kennis en ervaring m.b.t. financiŽle producten en de financiŽle markt.
-De mate waarin u bepaalde risicoís kunt en wenst te lopen

Vervolgens verwerken wij deze gegevens in een analyse en gaan bekijken op welke manier(en) wij denken dat u uw wensen/doelen het beste kunt realiseren. Deze analyse wordt in een tweede en eventuele volgende gesprekken uitvoerig met u besproken en opties worden uitgelegd en onderbouwd door bijvoorbeeld offertes. Na de afronding van een adviesgesprek zijn wij verantwoordelijk voor de nazorg. Denk hierbij aan een wijziging in de fiscale wetgeving, die direct invloed heeft op het door ons aan u geadviseerde product. Als dit gebeurt, dan nemen wij direct contact met u op om dit te bespreken en eventuele oplossingen voor u aan te dragen.

Voor onze pensioenadviezen conformeren wij ons aan de leidraad pensioenadvies zoals deze door de AFM is gepubliceerd. U kunt ervoor kiezen ons voor ťťn of meerdere van ondergenoemde diensten in te schakelen voor zover deze niet onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het staat u vrij om voor bepaalde stappen gebruik te maken van diensten van derden. Ons stappenplan luidt als volgt:

1.Intake: Voorafgaand aan het adviestraject houden wij een intakegesprek. U geeft aan waaruit uw adviesvraag bestaat en wij geven een indicatie van onze werkzaamheden die hiervoor benodigd zijn en de daarmee gepaard gaande advieskosten. Het intakegesprek zelf is gratis.

2.Inventarisatie: Pensioenadvies start met het inventariseren van uw doelstellingen Wij maken een uitgebreide en grondige inventarisatie van uw specifieke situatie en wensen.

3.Analyse: Heeft u nog geen pensioenregeling of wilt u deze veranderen? Dan is een goed advies belangrijk. Op basis van de onder punt 2 verzamelde informatie en zo nodig ook externe bronnen maken wij een analyse.

4.Advies: Op basis van de gemaakte analyse, toetsing van de financiŽle haalbaarheid, berekeningen, vergelijkingen en bijvoorbeeld juridische advisering komen wij tot een advies. Hierbij vertalen wij de informatie uit de eerdere punten naar een oplossing die zo goed mogelijk aansluit bij uw specifieke omstandigheden, doelstellingen en prioriteiten.

5.Inkoopbegeleiding: Wanneer u dat wenst kunnen wij u tevens ondersteunen bij het inkoop- of wijzigingstraject. Dat kan bijvoorbeeld bestaan uit het beoordelen of vergelijken en controleren van offertes van verschillende aanbieders.

6.Implementatie en communicatie: Wij coŲrdineren de totstandkoming of wijziging van een regeling. Wij verzorgen de contacten met de verzekeraars en/of pensioenuitvoerder(s) in dit traject en controleren o.a. de door de uitvoerder op te maken juridische stukken. U investeert in goede arbeidsvoorwaarden, maar weten uw medewerkers dat? Extra pensioencommunicatie kan u helpen uw medewerkers helder te informeren, waardoor uw medewerkers deze arbeidsvoorwaarde beter begrijpen en waarderen. Wij kunnen de communicatie richting de deelnemers aan de regeling verzorgen.

7.Beheer en controle: Wanneer de regeling eenmaal actief is, dan heeft u te maken met beheer en wijzigingen. Denk aan het doorgeven van in- en uitdiensttreding, salariswijzigingen of parttimepercentages. Wij kunnen wij ondersteuning bieden bij het beheer hiervan. Hoe actief of passief dat beheer is, is afhankelijk van uw wensen. Gemaakte afspraken hieromtrent zullen wij vastleggen in een beheerovereenkomst.

Adviesvrij

Ons kantoor heeft geen enkele verplichting en/of binding om verzekeringen en/of financiŽle producten bij ťťn of meer financiŽle instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Ondernemersvrijheid

Geen enkele financiŽle instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om u te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer.

Keuze van aanbieders


De markt kent veel aanbieders van financiŽle producten en diensten. Uit al deze aanbieders zullen wij een aanbod selecteren dat goed past bij uw persoonlijke wensen. Deze vergelijking maken wij op basis van een groot aantal factoren. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie of rente onder, maar belangrijker zijn de voorwaarden, kwaliteit en de ervaring met de instelling en hoe zij zich opstelt indien een beroep wordt gedaan op een uitkering van groot belang. Middels deze keuze van werken kunnen wij als een ongebonden, objectieve en integere bemiddelaar voor u optreden.