Pensioenadvies

Plesman & Partners Pensioenadvies is een juridisch adviesbureau dat gespecialiseerd is in de zogeheten “tweede pijler pensioenen”.

De pensioenvoorziening in de tweede pijler is een pensioenregeling, die haar basis vindt in de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer.

De uitvoering van de tweede pijler pensioenvoorziening moet in beginsel buiten de onderneming bij een pensioenuitvoerder worden gebracht. Hierdoor ontstaat een “driehoeksverhouding”:
 
 

      

Die driehoeksverhouding leidt tot een complex van bindingen en verhoudingen en soms tot tegengestelde belangen tussen de drie actoren, t.w. pensioenuitvoerder, werkgever en werknemer. Deze complexiteit leidt ertoe dat advisering in tweede pijler pensioenen een andere tak van sport is dan advisering in lijfrente- en kapitaalverzekeringen, de zogeheten “derde pijler ”pensioenen, waarin enkel de individuele consument wordt geadviseerd. Plesman & Partners kan u overigens op beide gebieden adviseren..

Plesman & Partners Pensioenadvies wordt geleid door mr. A.J. van Garderen, pensioenjurist.
Vanuit zijn juridische achtergrond kan hij putten uit meer vele jarenervaring bij verschillende werkgevers. Hij kent de complexe wereld van de pensioenuitvoerders (Nationale Nederlanden, Aegon, Delta Lloyd) van binnenuit en weet daar goed mee om te gaan.

Hij beschikt over een ruime ervaring met -, en grondige kennis van de Pensioenwet en aanpalende regelgeving, zoals de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, de verschillende soorten van de Wet gelijke behandeling,
het arbeidsrecht, fiscale behandeling van pensioenen enz.

Hij heeft zijn rechtenstudie in Rotterdam afgerond in de civielrechtelijke afstudeerrichting met bedrijfsjuridisch recht als specialisatie.

Plesman & Partners adviseert met name:

• werkgevers en hun personeels(management)adviseurs;

•ondernemingsraden;

•accountants en belastingadviseurs;

•intermediairs en financial planners;

•arbeidsrecht- en ondernemingsrechtadvocaten;

Het pensioen juridisch advies van tweede pijler pensioenadvies bestrijkt alle rechtsgebieden die het pensioen betreffen, zoals civiel-, arbeids-, fiscaal- en ondernemingsrechtelijk.

Voor een integraal pensioenadvies werkt tweede pijler pensioenadvies nauw samen met actuarissen en accountants.

Plesman & Partners Pensioenadvies kan worden ingeschakeld op project- dan wel op interim basis.