Beleggers ABC
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  

At-the-money
Optie waarvan de uitoefenprijs (ongeveer) gelijk is aan de beurskoers van de onderliggende waarde.

Asset mix
Verdeling van het vermogen over aandelen, onroerend goed, obligaties, deposito's en liquide middelen.

Arbitrage
Het gelijktijdig kopen en verkopen van bepaalde effecten op verschillende markten teneinde gebruik te maken van
prijsverschillen.

All time low
Laagste notering op een bepaalde beurs tot nu toe

All time high
Hoogste notering op een bepaalde beurs tot nu toe

Agioreserve
Fiscale reserve die ontstaat door storting van contanten op de aandelen die boven de nominale waarden zijn uitgegeven.

As, if and when issued
De handel in waardepapieren die nog geen officiŽle notering hebben aan de beurs en waarvan nog niet alle voorwaarden precies bekend zijn. Uitgifte van de waardepapieren is aangekondigd, maar mocht de uitgifte onverhoopt niet doorgaan dan wordt gedane handel als niet gedaan beschouwd.

Asset Backed Securities
Een effect waarvan de onderliggende waarde wordt gevormd door een ander effect en waarvan de inkomsten afhankelijk zijn van de inkomsten die op dat onderliggende effect worden behaald.

Algemene vergadering van aandeelhouders
Jaarlijkse vergadering van aandeelhouders waarin onder andere het jaarverslag wordt goedgekeurd, het dividend wordt vastgesteld en directie en commissarissen worden gedechargeerd.

Aandeel
Bewijs van deelneming in het kapitaal van een vennootschap. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst en om stemrecht uit te oefenen in de aandeelhoudersvergadering.

AAA
De drie hoofdletters A zijn een rapportcijfer van het Amerikaanse bedrijf Standard & Poor's voor bedrijven, financiŽle instellingen en landen. Met dit rapportcijfer wordt de kredietwaardigheid aangegeven. Driemaal A ofwel Triple A is het hoogste cijfer, dat wordt gevolgd door een hele reeks combinaties van a's, b's en c's.