Beleggers ABC
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  


Pandbrief

Obligatie (schuldbrief) die is uitgegeven door een hypotheekbank

Pari
Een koers noteert a pari wanneer deze gelijk is aan de nominale waarde.

Pensioengrondslag
Bedrag waarvan de hoogte van het ouderdomspensioen wordt afgeleid. Veelal is dit het vaste jaarsalaris verminderd met franchise. Dit wordt ook wel pensioengevend inkomen genoemd.

Perpetuele obligatie
Eeuwigdurende lening ofwel lening die niet wordt afgelost, waarop geen rente wordt betaald.

Preferent aandeel
Aandelen waaraan voorrechten zijn verbonden. Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met winstdeling of de benoeming van bestuursleden.

Premie-obligatie
Obligatie van een betrekkelijk laag rentetype, waaraan bij de uitloting de kans op een prijs is verbonden.

Prime rate
Rente die Amerikaanse banken hun beste cliŽnten in rekening brengen.

Prioriteitsaandeel
Aandeel dat de bezitter bijzondere rechten geeft. In de meeste gevallen heeft de bezitter een beslissende stem bij belangrijke besluiten binnen een bedrijf, zoals de benoeming van directieleden of commissarissen.

Prospectus
Document waarin uitvoerig financiŽle en andere informatie wordt gegeven over een bedrijf dat effecten wil uitgeven.

Putoptie
Recht om een belegging te verkopen tegen een van tevoren overeengekomen koers. Voor dat recht moet premie worden betaald. De putoptie maakt het mogelijk te profiteren van dalende koersen.

Pensioenbreuk
Wijziging van pensioenfonds waardoor latere salarisstijgingen geen recht geven op verhoging van de bij de vorige werkgever opgebouwde pensioenrechten.

Performance
Procentuele stijging (out performance) of daling (under performance) van een financiŽle waarde over een bepaalde periode ten opzichte van een vergelijkingsmaatstaf.