Beleggers ABC
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  


Laatkoers
De prijs waartegen verkopers bereid zijn een bepaald effect te verkopen.

Lange rente
Kapitaalrente. Rente op obligaties en dergelijke met een looptijd langer dan een jaar, waarbij meestal de tienjaarsrente als maatstaf dient. In de Verenigde Staten dertig jaar.

Levensverzekering
Verzekering die bij overlijden het kapitaal ineens uitkeert (kapitaalverzekering) of die tijdens het leven in een periodieke uitkering voorziet (bijvoorbeeld pensioen).

Lijfrente
Aanspraak op een vaste en regelmatige uitkering op grond van een levensverzekering.

Lijfrenteverzekering
Pensioenverzekering waarbij het verzekerde bedrag periodiek wordt uitgekeerd, afhankelijk van het leven van één of meerdere verzekerden.

Limiet
Hoogste koers waartegen koper wil kopen, laagste koers waartegen verkoper wil verkopen.

Liquiditeiten
Ter beschikking staande geldmiddelen.

Liquiditeitenfonds
Beleggingsinstelling die het geld van deelnemers in kortlopende deposito's en dergelijke belegt. Vanwege de korte looptijd is de gevoeligheid voor rentewijzigingen gering. Zo'n beleggingsfonds wordt ook wel een geldmarktfonds genoemd.