Beleggers ABC
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  


Garantiekapitaal
Verzekerd kapitaal, uit te keren op de pensioendatum, vermeerderd met een vooraf gegarandeerd deel van de toekomstige winst.

Gedaan
Uitdrukking die aangeeft dat bij een genoemde koers transacties tot stand zijn gekomen.

Gedaan en bieden
Uitdrukking die aangeeft dat niet alle kooporders op de gedane koers kunnen worden uitgevoerd.

Gedaan en laten
Uitdrukking die aangeeft dat niet alle verkooporders op de gedane koers kunnen worden uitgevoerd.

Gemengde verzekering
Levensverzekering waarbij altijd een uitkering wordt gedaan. De uitkering vindt plaats op een vast tijdstip of bij overlijden. Denk hierbij aan spaarverzekeringen.

Gouden handdruk

Uitkering bij de beŽindiging van een dienstbetrekking.

Goudgerande waarde
Obligaties waarvan de rente en aflossing zijn verzekerd. De term wordt gebruikt voor obligaties met een hoge rating.

Grijze vrijdag (Grey Friday)
"Beursterm" voor forse mondiale correctie op de aandelenmarkten die plaatsvond op vrijdag 15 augustus 1997. De koersval
was niet zo spectaculair als die op Zwarte Maandag plaatsvond (zie Zwarte Maandag).

Groeiaandeel
Aandelen waarvan wordt verwacht dat de nettowinst per aandeel in de toekomst naar verhouding snel zal groeien.

Groeifonds
Beleggingsfondsen dat vooral belegt in aandelen waarvan een snelle en sterke groei van de winst per aandeel wordt verwacht, of een beleggingsfonds dat geen dividend uitkeert maar de beleggingsopbrengsten aan het vermogen toevoegt.

Geldmarktfonds
Beleggingsinstelling die het geld van deelnemers in deposito's en dergelijke belegt. Vanwege de korte looptijd van de deposito's is zo'n beleggingsfonds nauwelijks gevoelig voor rentewijzigingen.