Beleggers ABC
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  


T-Bills
Treasury Bills. Amerikaanse schatkistbiljetten met een middellange of korte looptijd.

Talon
Strook die deel uitmaakt van een couponblad, tegen inlevering waarvan een nieuw couponblad wordt uitgereikt. Geldt ook voor dividendbladen.

Technische analyse
Het analyseren van een aandeel aan de hand van koersontwikkelingen uit het verleden. Via chart reading - het interpreteren van grafieken - probeert de analist toekomstige koersontwikkelingen te voorspellen. Bij de technische analyse wordt uitsluitend gekeken naar vraag en aanbod op de beurs.

Termijncontract
De aan- of verkoop van een financieel product, goed of grondstof tegen een prijs die op het moment dat het contract wordt afgesloten, wordt vastgesteld. De levering en de betaling vinden op een later tijdstip plaats.

Tombstone
Advertentie die wordt geplaatst na uitgifte van nieuwe aandelen, met daarin onder meer opgenomen de namen van de
banken en commissionairs die aan de emissie hebben meegewerkt.

Tracking error
Maatstaf voor het risico dat een fondsmanager mag lopen met zijn beleggingsbeleid. Geeft de (theoretische) maximale afwijking aan van het rendement van de beleggingen ten opzichte van de benchmark.

Transactiekosten
Kosten die moeten worden betaald voor het aan-of verkopen van effecten.

Triple witching days
Dagen waarop de driemaandelijkse afwikkelingen van de opties en futures op de aandelenindices plaatsvinden. Dit zorgt voor zeer hoge activiteiten en grote koersschommelingen.