Beleggers ABC
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  


Obligatie

Schuldbrief van een bedrijf of een overheidsinstelling die wordt verhandeld op de beurs.

Obligatiefonds
Beleggingsinstelling die het geld van deelnemers in obligaties belegt.

Optie
Verhandelbaar recht om van de onderliggende waarde (bijvoorbeeld aandelen of obligaties) een standaardhoeveelheid te kopen (call) of te verkopen (put) tegen een vooraf overeengekomen prijs.

OTC
Over the Counter. Markt voor effecten die niet worden verhandeld aan een beurs.

Oudedagslijfrente
Lijfrente die wordt afgesloten door en voor de belastingbetaler zelf en eindigt bij zijn overlijden.

Out-the-money
1. Calloptie waarvan de uitoefenprijs hoger is dan de koers van de onderliggende waarde.
2. Putoptie waarvan de uitoefenprijs lager is dan de beurskoers van de onderliggende waarde.

Outperformer
Aandeel dat meer in koers is gestegen dan de index. Een aandeel dat het slechter doet dan de index heet underperfomer

Overbruggingslijfrente
Lijfrente die is afgesloten met als doel de inkomstenachteruitgang op te vangen in de periode voorafgaande aan de pensionering, bijvoorbeeld in het geval van VUT.

Overlijdensrisicoverzekering
Verzekering die wordt afgesloten om te voorkomen dat bij het overlijden van één van de partners het huis moet worden verkocht. Is verplicht bij een hypotheek voor meer dan 80% van de executiewaarde.

Overwegen
Aandeel, sector of land meer laten meetellen in een beleggingsportefeuille dan volgens de index of benchmark normaal zou zijn.

Omgekeerde rentestructuur
Situatie waarin de rente op de geldmarkt hoger is dan de rente op de kapitaalmarkt. Zie ook inverse structuur.

Onderwegen
Aandeel, sector of land minder laten meetellen in een beleggingsportefeuille dan volgens de index of benchmark normaal zou zijn.

Open End Fund
Beleggingsfonds dat zelf via aankoop en verkoop de koers van het aandeel ongeveer op het niveau van de intrinsieke waarde houdt.