Beleggers ABC
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  


Ratio
Ander woord voor verhoudingsgetal of kengetal.

Recessie
Negatieve economische groei. Gewoonlijk wordt van recessie pas gesproken als de negatieve groei twee
achtereenvolgende kwartalen aanhoudt.

ReŽle rente
De nominale rente minus de inflatie.

Rendement
De opbrengst van een belegging of investering over een bepaalde periode, uitgedrukt in een percentage van de daarover gemaakte kosten.

Revaluatie
Het naar boven aanpassen van de vaste wisselkoersen.