Beleggers ABC
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  


Kapitaalmarkt
Markt waar waardepapieren worden verhandeld met een looptijd bij uitgifte van langer dan één jaar.

Kapitaalverzekering
Levensverzekering waarbij het verzekerde bedrag ineens wordt uitgekeerd op een vaste datum of bij overlijden.

Keuzedividend
Aandeelhouder kan kiezen tussen een uitkering in contacten of in aandelen.

Koers
Beurswaarde van een effect, uitgedrukt in procenten van de nominale waarde bij obligaties, of in geld bij aandelen.

Koers-winstverhouding
Verhoudingsgetal dat onstaat door de koers te delen door de winst per aandeel. De koers-winstverhouding wordt veel gebruikt om te beoordelen of een aandeel relatief duur of goedkoop is.

Korte rente
Geldmarktrente. Rente op obligaties, deposito's en dergelijke met een looptijd tot een jaar.

Krach
Ineenstorting van de effectenbeurs door sterk dalende aandelenkoersen. Als dit gebeurt, is er vaak sprake van een neerwaartse spiraal omdat beleggers elkaar volgen.

KvK
Kamer van Koophandel.