Beleggers ABC
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  


Warrant
Verhandelbaar recht om tegen een vastgestelde prijs gedurende een bepaalde periode nieuwe aandelen te kopen,
rechtstreeks van de vennootschap.

Weging
Het belang, uitgedrukt als percentage van het & Partners belegd vermogen in een beleggingsportefeuille.

Wet Toezicht Effectenverkeer
Wet die voorziet in het regelen van het toezicht op de beurzen. Dat toezicht heeft betrekking op: de verhouding tussen
vragers naar kapitaal en beleggers, de verhouding tussen beleggers en tussenpersonen, de organisatie van de beurzen en
de verhouding tussen beleggers onderling.

Windowdressing
Zodanig schuiven in de beleggingsportefeuille dat de eindejaarsrapportage een zo gunstig mogelijk beeld laat zien.