Beleggers ABC
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  

Certificaat
Een door een administratiekantoor uitgegeven effect dat een aandeel vertegenwoordigt in het kapitaal van een onderneming,
uitgezonderd het stemrecht.

Chart
Engelse term voor koersgrafiek.

Commissaris voor de notering
Functionaris in dienst van de Amsterdamse effectenbeurs die erop toeziet dat de handel volgens de regels verloopt

Commissionair
Beurslid dat voor zijn klanten bemiddelt bij de aan- en verkoop van effecten en hem daarover adviseert.

Conversie
Omwisseling van een effect in een ander effect.

Converteerbare obligatie
Obligatie die onder bepaalde voorwaarden in aandelen van dezelfde vennootschap kan worden omgewisseld.

Coupon
Deel van obligatie dat tegen inlevering recht geeft op rente.

Crash
Plotselinge, snelle daling van de beurskoersen.

Cum
Inclusief. Aandelen kunnen bijvoorbeeld gekocht worden cum dividend: dat betekent dat de aandelen nog recht geven op dividendbetaling over het achterliggende jaar.

Cyclische goederen
Goederen die conjunctuurgevoelig, dat wil zeggen gevoelig voor de golfbewegingen in de economie

Calloptie
Verhandelbaar recht om een bepaalde onderliggende waarde (bijvoorbeeld een aandeel) gedurende een bepaalde periode, tegen een bepaalde prijs te kopen.

Cash Flow
Nettowinst plus afschrijving van een onderneming. Deze kasstroom is beschikbaar voor investeringen, dividend en winstinhouding.

Claim
Voorkeursrecht van koop voor bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe aandelen door een onderneming. De claim zelf vertegenwoordigt ook een waarde die op de beurs kan worden verhandeld.

Closed-end fund
Type beleggingsfonds waarvan het aantal aandelen vaststaat. Bij groot aanbod op de beurs koopt het fonds geen eigen aandelen. Koersen kunnen daardoor heftig fluctureren.

Code Rendement en Risico
Een vorm van zelfregulering van levensverzekeraars die expliciete regels stelt aan de communicatie over producten van verzekeraars aan (toekomstige) verzekerden. Deze code werd per 1 juli 2002 vervangen door de FinanciŽle Bijsluiter.