Beleggers ABC
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  


Variable rente
Rente die gedurende de looptijd van bijvoorbeeld een obligatie door de uitgevende instelling kan worden aangepast.

Vaste rente
Voor een bepaalde periode afgesproken rente

Vastgoedfonds
Beleggingsinstelling die het geld van de deelnemers belegt in onroerende zaken.

Vastrentende waardepapieren
Waardepapieren, meestal obligaties, waarop gedurende de looptijd een vast percentage aan rente wordt betaald door degene die het geld heeft geleend.

VEB
Vereniging van Effectenbezitters.

Verzekeringnemer
De persoon die de verzekering afsluit en de premies betaalt.

Vlakke rentestructuur
Situatie waarbij de rente op de geldmarkt niet of nauwelijks afwijkt van de rente op de kapitaalmarkt.

Volatiliteit
De beweeglijkheid (mate van koersstijging en/of daling) van één of meerdere aandelen, dan wel een gehele markt of beurs.

Voortschrijdend gemiddelde
Een gemiddelde van het koersverloop dat voortschrijdend berekend wordt over een bepaalde periode. Dit gemiddelde filtert scherpe koersbewegingen uit het koersverloop en geeft het trendmatig koersverloop weer.

Vreemd vermogen
Alle schulden van de vennootschap.

Venture capital
Kapitaal dat door, bijvoorbeeld participatiemaatschappijen, maar ook door sommige beleggingsmaatschapijen en vermogende particulieren wordt verstrekt aan jonge, startende ondernemingen, die als het goed gaat, snel kunnen groeien maar bij tegenwind even snel failliet kunnen gaan. De kapitaalverstrekkers nemen dus relatief grote risico's.