Beleggers ABC
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  


SEC
Securities & Exchange Commission. Amerikaans overheidsorgaan dat toezicht houdt op de handel in effecten op
Amerikaanse beurzen.

Small caps
Aandelen van kleinere bedrijven.

Speculeren
Het bewust nemen van grote risico's in de hoop snel veel geld te kunnen verdienen met financiŽle transacties.

Split-up
Splitsing van een aandeel in kleinere coupures.

Stamrecht
BV waarin de aandeelhouder een koopsom voor een lijfrente heeft gestort. Dit kan een gouden handdruk zijn.

STE
Stichting Toezicht Effectenverkeer. Organisatie die belast is met het toezicht op het functioneren van de Nederlandse effectenmarkten.

Stockdividend
Dividend dat uitgekeerd wordt in de vorm van aandelen.

Swap
Omwisseling van vergelijkbare effecten, met als doel het verkrijgen van een hoger rendement.

Syndicaat
Tijdelijke combinatie van bankiers die tot doel heeft gezamenlijk de plaatsing van nieuw uit te geven aandelen of obligaties te verzorgen.

S&P 500
Standard & Poor-indexbeurs. Graadmeter van de 500 hoofdfondsen van de Verenigde Staten.

Saldolijfrente
Lijfrente waarvoor de betaalde koopsom of premies niet aftrekbaar waren. De uitkeringen zijn vrij tot het bedrag van de betaalde koopsom of premies.

Schatkistbiljetten
Verzamelnaam voor langlopende rentedragende schuldbekentenissen van de overheid.

Schatkistpapier
Verzamelnaam voor kortlopende rentedragende schuldbekentenissen van de overheid.

Sharpe ratio
Getal waarmee de resultaten van beleggingsfondsen met elkaar vergeleken kunnen worden. De maatstaf geeft het rendement boven het risicovrije rendement per eenheid gelopen risico aan. Hoe hoger de maatstaf, hoe beter de beleggers van een fonds erin geslaagd zijn om bij een bepaald genomen risico extra rendement te maken.