Gezondheid

De continu´teit van uw onderneming hangt nauw samen met de gezondheid van uw werknemers en uw eigen gezondheid. Een goede verzuimbeheersing begint bij het bedrijf zelf. Werkgevers zijn echter ˇˇk financieel grotendeels verantwoordelijk voor de gevolgen van ziekte en arbeidongeschiktheid van hun medewerkers Als werkgever staat u met het huidige stelsel rond ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en re´ntegratie voor grote uitdagingen. Maar met u ons staan zij daarin niet alleen. Wij helpen u om te komen tot ÚÚn totale en sluitende oplossing - die zowel helpt verzuim te voorkomen en te beperken als de financiŰle risicoĺs beschermt.

Onze voorstellen bieden een totale oplossing, inclusief verzuimregistratie, begeleiding en re´ntegratie. Toch blijft de kern ervan om werkgevers en medewerkers te beschermen tegen de financiŰle risico's van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.
Hiervoor bieden wij een aantal oplossingen.
Collectieve ziektekostenverzekering .
Ziekteverzuimverzekering
Collectieve WIA-verzekering en ongevallenverzekering

Wij helpen u bij het zoeken van een passende oplossing om uw inkomsten te beschermen in geval van arbeidsongeschiktheid?

Daarnaast zorgen wij voor passende oplossingen bij het overlijden van een van de vennoten, partners van maatschap of VOF.