A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

   
 

Gelijkblijvend pensioen

Pensioenuitkering die na ingang niet wordt ge´ndexeerd.

Gewenningsuitkering

Uitkering in verband met arbeidsongeschiktheid

Glijclausule

Bepaling dat een pensioenregeling met terugwerkende kracht kan worden aangepast, wanneer die niet aan de fiscale regels voldoet.