A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

   
 
Nabestaande

De echtgenoot of partner van de overleden deelnemer aan een pensioenregeling. Kinderen worden in pensioentermen niet onder deze noemer gevat maar zijn ‘wezen’.

Nabestaandenlijfrente

Een lijfrente ten behoeve van de echtgenoot of partner van de verzekerde die ingaat na het overlijden van de verzekerde.

Nabestaandenpensioen

Pensioen dat wordt uitgekeerd aan de echtgenooot of partner van de deelnemer wanneer deze overlijdt. De (periodieke) uitkering wordt verricht zolang de partner leeft. Het betreft meestal een deel (vaak 70%) van het ouderdomspensioen waar de deelnemer recht op zou hebben gehad. Bij overlijden na de pensioendatum ontvangt de echtgenoot of partner meestal 70% van het levenslang ouderdomspensioen.