A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

   
 
Waardevast

Er is sprake van een waardevast pensioen wanneer de stijging van de pensioenaanspraak gelijk op gaat met het inflatiepercentage. De koopkracht van het pensioen blijft op die manier gelijk.

Wachtjaar

zie carenzjaar

Weduwepensioen

Wordt tegenwoordig vaak nabestaandenpensioen genoemd.

Weduwnaarspensioen

Wordt tegenwoordig vaak nabestaandenpensioen genoemd.

Welvaartsvast

Er is sprake van een welvaartsvast pensioen wanneer de stijging van de pensioenaanspraak gelijk op gaat met het stijgingspercentage van het loonindexcijfer.

Werkgeversbijdrage

Het deel van de pensioenkosten dat voor rekening komt van de werkgever.

Werknemersbijdrage

Het deel van de pensioenkosten dat de werknemer betaald voor de pensioenregeling. Ook wel eigen bijdrage of deelnemersbijdrage genoemd.

Wezenpensioen

De periodieke uitkering uit de pensioenregeling aan de kinderen van een overleden deelnemer. Voor volle wezen wordt de uitkering vaak verdubbeld. Wordt uitgekeerd tot een bepaalde leeftijd. Meestal 18 jaar. Studerende of invalide wezen kunnen een uitkering ontvangen tot de leeftijd van 27 jaar.

Waardeoverdracht

Om de nadelige gevolgen van pensioenbreuk tegen te gaan , bestaat sinds 8 juli 1994 het wettelijke recht op waardeoverdracht. Bij verandering van werkgever kan de waarde van de opgebouwde pensioenrechten worden meegenomen en ingebracht in de regeling van de nieuwe werkgever. De overdrachtswaarde wordt door de nieuwe werkgever omgezet in extra pensioengevende opbouwjaren of rechtstreeks in pensioen.