A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

   
 
Inbouw AOW

Zie AOW-franchise

Indexatie

Verhoging van pensioenaanspraken volgens een bepaalde index. Dat kan zijn met een vast percentage, maar ook op basis van bijvoorbeeld het loonindexcijfer. Het doel van indexatie is het min of meer waardevast houden van pensioenaanspraken of uitkeringen.

Individualisering

Zie flexibilisering

Individueel pensioen

Pensioen dat is toegezegd aan één werknemer, dus niet identiek voor een groep werknemers.

Inhaalaftrek

Speelt bij lijfrenteverzekeringen. Als een belastingplichtige in enig jaar en om welke reden dan ook geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de jaarruimte te benutten, kan de ongebruikte ruimte tot zeven jaar later alsnog worden benut. Dit is de zogenoemde inhaalruimte of inhaalaftrek.


Inkomenstoets

Wordt verricht bij het bepalen van het recht op een Anw-uitkering. Afhankelijk van het inkomen vindt er een korting op de uitkering plaats.