A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

   
 
Kapitaaldekkingsstelsel

Het kapitaaldekkingsstelsel is een (verplichte) financieringsvorm van pensioenaanspraken. Ieder jaar wordt een premie of koopsom gestort. Dit geld wordt door de pensioenverzekeraar beheerd en belegd. Voor iedere deelnemer bouwt de pensioenverzekeraar zo het kapitaal op dat nodig is om later het pensioen uit te betalen.

Koopsom

Eenmalige betaling aan verzekeraar of pensioenuitvoerder.

Koopsompolis

Levensverzekering gesloten tegen een eenmalige betaling. Meestal gaat het om een lijfrenteverzekering.