A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

   
 
Rekenrente

Aangenomen renteopbrengst voor de berekening van de premie. Als de werkelijk gerealiseerde rente hoger ligt dan de rekenrente, is er sprake van overrente.

Rendement

Gerealiseerde winst of verlies op beleggingen.

Reserveringsruimte

Speelt bij lijfrenteverzekeringen. Als een belastingplichtige in enig jaar en om welke reden dan ook geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de jaarruimte te benutten, kan de ongebruikte ruimte tot zeven jaar later alsnog worden benut. Dit is de zogenoemde inhaalruimte of inhaalaftrek.