A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

   
 
Salaris/diensttijdregeling

Pensioensysteem waarbij de hoogte van het te bereiken pensioen is gekoppeld aan het aantal dienstjaren. Elk jaar dat u in dienst bent, bouwt u een stukje van uw pensioen op. Veelal is het opbouwpercentage per dienstjaar 1,75%. Bij 40 dienstjaren wordt op deze manier een pensioen bereikt van (40 x 1,75) is 70% van de pensioengrondslag.

Scheiding

zie echtscheiding

Sekseneutraal

Wanneer in de tarieven geen rekening wordt gehouden met het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen spreken we van sexeneutrale tarieven.

Slapers

Werknemers die uit dienst zijn getreden vr de pensioendatum. De rechten van deze slapers moeten op dezelfde wijze worden aangepast als de ingegane pensioenen onder dezelfde pensioenregeling.

Sofi-nummer

Sociaal fiscaal nummer waaronder een Nederlandse ingezetene staat geregistreerd bij de belastingdienst. Wordt bij de geboorte toegekend en bekend gemaakt bij het bereiken van de leeftijd van 15 jaar. Wordt ook gebruikt als registratienummer voor de sociale verzekeringen.

Spaarloonregeling

zie bedrijfssparen