A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

   
 
Vervolguitkering

Veel gebruikte aanduiding voor een uitkering in verband met arbeidsongeschiktheid.

Verzekeringsopgave

Zie pensioenopgave

Volle wees

Kind waarvan de beide ouders zijn overleden.

Vooroverlijden

Overlijden voor de pensioengerechtigde leeftijd.