A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

   
 
Middelloonregeling


Pensioensysteem waarbij per dienstjaar een vast percentage van de pensioengrondslag voor dat jaar aan pensioen wordt opgebouwd. De pensioengrondslag voor de verstreken diensttijd blijft ongewijzigd. Salarisverhogingen tellen dus voor het pensioen alleen mee over de nog komende dienstjaren. Dit in tegenstelling tot de eindloonregeling.