A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

   
 
 

Tijdelijk nabestaandenpensioen
Pensioen dat ingaat na overlijden van de deelnemer vr de pensioengerechtigde nabestaandenpensioen leeftijd . Komt in de plaats van de Anw als er geen recht bestaat op een Anw-uitkering. Wordt uitgekeerd aan de partner totdat deze 65 jaar wordt, of tot diens eerdere overlijden.

Tijdelijk ouderdomspensioen

Pensioen dat ingaat als de deelnemer vr leeftijd 65 met pensioen gaat. Dit pensioen wordt uitgekeerd totdat de deelnemer 65 jaar wordt en vanaf die leeftijd AOW ontvangt.

Tijdsevenredig pensioen

Bij ontslag bestaat recht op een tijdsevenredig pensioen. Dit betreft de aanspraak op reeds opgebouwd oudedagspensioen.
Wordt als volgt berekend:
Het pensioen dat de deelnemer bij deelname tot de pensioendatum zou hebben gekregen, VERMINDERD met het pensioen dat de deelnemer van het ontslag tot de pensioendatum zou kunnen opbouwen.
Bij een pensioen op basis van een beschikbare premie bestaat geen aanspraak op een tijdsevenredig pensioen.

Toegestane opbouw
Grenzen waarbinnen een pensioenvoorziening moet passen om fiscaal als pensioenvoorziening te worden geaccepteerd. Worden deze grenzen overschreden, dan spreekt men van bovenmatigheid.

Toeslagverlening

zie indexatie

Tussentijds Ontslag

zie ontslag