A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

   
 
Jaarruimte

Bedrag dat kan worden gebruikt als aftrekbare premie voor een lijfrenteverzekering. Wie aan het begin van het kalenderjaar jonger is dan 65 jaar en een pensioentekort heeft, kan gebruik maken van de jaarruimte.